Nyékládháza

város

Településrendezési Terve
Jóváhagyott tervdokumentáció
2016.

  Tartalomjegyzék

  1. Tervezői nyilatkozat

  A) Tájékoztató munkarészek I.

  1. Tájékoztató a tervezési feladatról
  2. Döntés a terv készíttetéséről
  3. Határozat a partnerség elveiről
  4. Hiteles digitális földhivatali alaptérkép (2015.)
  5. Műholdas fotó a településről (forrás:Google Earth 2013.)
  6. Megalapozó vizsgálat

  D) Településfejlesztési Koncepció és ITS

  Jóváhagyásra került munkarészek

  1. Településfejlesztési Koncepció (2015.)
  2. Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015.)

  E) Településszerkezeti Terv

  Jóváhagyásra került munkarészek

  1. Döntés a terv elfogadásáról - 16/2016. (III.30.) határozat
  2. Településszerkezeti terv az igazgatási területre
  3. Településszerkezeti terv a belterületre
  4. Településszerkezeti terv leírása

  Alátámasztó munkarészek

  1. Területfelhasználási mérleg
  2. Összhang a magasabb szintű tervekkel
  3. Környezetalakítási javaslat
  4. Tájrendezési javaslat leírása
  5. Tájrendezési javaslat
  6. Közlekedési javaslat leírása
  7. Minta-keresztszelvények
  8. Közműfejlesztési javaslat
  9. Környezeti értékelés
  10. Összhang a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv között
  11. Örökségvédelmi hatástanulmány
  12. Örökségvédelem - régészeti, műemléki és helyi védett területek
  13. Régészeti hatástanulmány {HOM}

  F) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

  Jóváhagyásra került munkarészek

  1. Helyi Építési Szabályzat - 5/2016. (IV.30.) rendelet
  2. Szabályozási terv az igazgatási területre
  3. Szabályozási terv a belterületre

  G) Terviratok

  1. Előzetes tájékoztatási szakasz terviratai
  2. Előzetes tájékoztatási szakasz összefoglalása
  3. BNP Igazgatóság adatszolgáltatása
  4. Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása
  5. Forster Gyula NÖV Központ adatszolgáltatása
  6. KSH adatszolgáltatása
  7. Közbenső véleményezési szakasz terviratai
  8. Kormányhivatali egyeztetés jegyzőkönyve
  9. Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
  10. Közbenső véleményezési eljárás lezárása
  11. Környezeti értékelés - döntés
  12. Szakmai vélemény

   Tervező: