Hejőpapi község

Módosított Településrendezési Terve

Elfogadott dokumentáció
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerint
Főépítészi feladatokat ellátta: Ujvári Andor

  Tartalomjegyzék

  A) Tájékoztató

  1. Tervezői nyilatkozat

  B) Előzmények

  1. Előzmények ismertetése
  2. Légifotó a módosítás területéről - forrás:Google Map
  3. Tervezési terület földhivatali térképe
  4. Határozat a településrendezési terv módosításáról
  5. Határozat a partnerség helyi szabályairól
  6. Partnerségi egyeztetésre vonatkozó jegyzőkönyv
  7. Helyszínrajz a beépítési szándékról

  C) Településszerkezeti Terv

  1. Településszerkezeti tervet módosító döntés
  2. Módosított Településszerkezeti terv

  D) Alátámasztó munkarészek

  1. Alátámasztó munkarészek
  2. Biológiai aktivitásérték számítás
  3. Régészeti hatástanulmány
  4. Térségi tervekkel való összhang

  E) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

  1. Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet
  2. Módosított Szabályozási terv

  Tájékoztató munkarész

  1. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben

  F) Terviratok

  1. Közútkezelővel történt egyeztetés jegyzőkönyve
  2. Előzetes állásfoglalás, hogy tárgyi ügy nem környezeti hatásvizsgálat köteles
  3. 41.§ véleményezési eljárás terviratai
  4. Környezeti értékelésre vonatkozó döntés
  5. Véleményezési eljárás lezárására vonatkozó döntés
  6. Szakmai végleges vélemény

  Tervező: