Bükkszentkereszt

Településrendezési Tervének módosítása

314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 40.§ szerinti szakmai véleményezési eljárás
Főépítészi feladatokat ellátja: Ujvári Andor

Az alábbiakban közölt tervek, térképanyagok, információk a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerinti véleményezési eljárásra készültek, és jogi védelem alatt állnak. Azok más célú felhasználása tilos!

  Az alábbi dokumentáció a véleményezési időszak alatt érhető el az interneten
  (tervezett határidő: 2017. július 20. - augusztus 11.)

   A véleményezési időszak alatt a dokumentáció frissitésre, kiegészítésre, javításra kerülhet, ez azonban a tervmódosítás alapvető célját, tartalmát nem változtatja meg.

    Tartalomjegyzék

    A) Tájékoztató

    1. Tervezői nyilatkozat
    2. Tájékoztató
    3. Műholdas fotó a területről (forrás:Google)
    4. A módosítás területe a nyílvántartási térképen
    5. Határozat a módosítási szándékról
    6. Határozat a partnerségi elvekről
    7. Lakosági fórum jegyzőkönyve

    B) Településszerkezeti Terv

    Hatályban lévő munkarészek

    1. Településszerkezeti terv leírása - határozat
    2. Településszerkezeti terv a belterületre

    Jóváhagyásra kerülő munkarészek

    1. Településszerkezeti terv módosítás - határozat-tervezet
    2. Településszerkezeti terv módosítása - rajzszám: TSZT_7M

    C) Alátámasztó munkarészek

    Tájékoztató anyagok

    1. Alátámasztó munkarészek
    2. Biológiai aktivitásérték számítás
    3. Szabadtéri színpad vázlatterve {AXIS Kft., Budapest}

    Magasabb szintű tervekkel való összhang

    1. Országos és Megyei területrendezési tervvel való összhang

    D) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

    Hatályban lévő munkarészek

    1. Helyi Építési Szabályzat - rendelet
    2. Szabályozási terv a belterületre

    Jóváhagyásra kerülő munkarészek

    1. Helyi Építési Szabályzat módosítás - rendelet-tervezet
    2. Szabályozási terv módosítás

    Tájékoztató munkarészek

    1. Helyi Építési Szabályzat módosítása változások követésével

    E) Terviratok

    1. Véleményezési eljárás terviratai - I. forduló
    2. Lakossági fórum és jelenléti ív
    3. Véleményezési eljárás terviratai - II. forduló
    4. Véleményezési eljárás lezárása
    5. Környezeti értékelésre vonatkozó döntés

    Tervező: