Bükkszentkereszt

Településrendezési Tervének módosítása

Elfogadott dokumentáció
Főépítészi feladatokat ellátta: Ujvári Andor

Az alábbiakban közölt tervek, térképanyagok, információk a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerinti készültek, és jogi védelem alatt állnak. Azok más célú felhasználása tilos!

   Tartalomjegyzék

   A) Tájékoztató

   1. Tervezői nyilatkozat
   2. Tájékoztató
   3. Műholdas fotó a területről (forrás:Google)
   4. A módosítás területe a nyílvántartási térképen
   5. Határozat a módosítási szándékról
   6. Határozat a partnerségi elvekről
   7. Lakosági fórum jegyzőkönyve

   B) Településszerkezeti Terv

   1. Településszerkezeti terv módosítása - KT döntés
   2. Módosított Településszerkezeti terv - rajzszám: TSZT_7M

   C) Alátámasztó munkarészek

   Tájékoztató anyagok

   1. Alátámasztó munkarészek
   2. Biológiai aktivitásérték számítás
   3. Szabadtéri színpad vázlatterve {AXIS Kft., Budapest}

   Magasabb szintű tervekkel való összhang

   1. Országos és Megyei területrendezési tervvel való összhang bemutatása

   D) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

   1. Helyi Építési Szabályzat módosítása - KT rendelet
   2. Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben
   3. Módosított Szabályozási terv - rajzszám: SZT_7M

   E) Terviratok

   1. Véleményezési eljárás terviratai - I. forduló
   2. Lakossági fórum és jelenléti ív
   3. Véleményezési eljárás terviratai - II. forduló
   4. Véleményezési eljárás lezárása
   5. Környezeti értékelésre vonatkozó döntés
   6. Szakmai vélemény

   Tervező: